Puheeni kaupunginvaltuustossa 7.6.2010

Puheeni kaupunginvaltuustossa 7.6.2010 liittyen perustettavan kuntien palvelukeskuksen (KPK) ICT palvelut Oy:n perustamiseen. Imatra sijoittaa n. 36k€? perustettavan yhtiön osakkeiden hankintaan

En puheessani ota kantaa henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon palvelukeskuksen perustamiseen. Jätän sen ko. alan asiantuntijoiden harkittavaksi.
Sen sijaan kiinnitän valtuutettujen huomion ICT palvelukeskuksen perustamiseen, koska tunnen tämän sektorin hyvin, olenhan ollut suunnittelemassa ja perustamassa vastaavaa valtakunnallista IT palvelutoimintoa työssäni yksityisellä sektorilla.
KH:n jäsenenä en myöskään esitä KH:n esityksen hylkäämistä tai palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Valtuuston jäseniä pyydän tarkkaan seuraamaan asian valmistelua. Valtuuston jäsenten on mietittävä, onko palvelujen hankkiminen KPK:sta todellakin Imatralaisten veronmaksajien, kuntapalvelujen käyttäjien ja paikallisten yritysten kokonaisedun mukainen.
Sitran esittämä pääperuste uudelle palvelukeskukselle:
Pyritään hillitään IT kustannusten kasvua 10 % tämän hetkistä kuntakohtaista arviota pienemmäksi.

Keinot säästöjen saavuttamiseksi:

Ulkoistetaan IT palvelut sovelluskehityksineen 100%
Näkemykseeni, kokemukseeni ja internetistä hakemiini tietoihin nojautuen uuden keskuksen hallinnointiin sijoitetaan seuraavat IT palvelut:
Servicedesk (= tietotekniikan käyttäjien palvelupiste)
kotihakemisto, sovellus ja tietokantapalvelimien hallinta ja ylläpito
tietoliikennepalvelut kokonaisuudessaan
kuntien tietojärjestelmien sovelluskehitys
KPK ICT Oy ei kokemukseni ja netistä löytämääni aineistoon nojautuen suinkaan itse aio tuottaa IT palveluja tai sovelluskehitystä.
KPK ICT Oy tulee kilpailuttamaan em. palvelut.
Koska palvelukenttä on laaja, koko Suomi, niin vain todella suuret Euroopan tai vähintäänkin Suomen laajuiseen palvelutoimintaan pystyvät yritykset pystyvät jättämään tarjoukset. Kuntien paikalliset toimijat jäänevät ”nuoleman näppejään”, jos ei yhteisesti voida sopia että palvelukeskus käyttää paikallisia toimijoita. (Tätä yhteistä tahtoa suuresti epäilen)
Olen Sitran käyttämien konsulttien kanssa samaa mieltä siitä että ERP järjestelmät (=toiminnan ohjausjärjestelmät) on syytä suunnitella ja kehittää ja ylläpitää keskitetysti. Siinä säästetään yhteisiä varoja. KPK ICT oy on tällä sektorilla kannatettava investointi.

Jos seurataan IT trendejä talouden kannalta, ei Imatran ICT palvelujen hinta ei saa nousta, vaan sen pitäisi edelleen pudota nykyisestä. Yksityisellä sektorilla IT kustannukset ovat pudonneet jo vuosia.
Myös Sitra on perusteluissaan tämän huomannut:
Sitran liiketoimintasuunnitelmassa lukee:
– Henkilöstö, uudet vähemmän resursseja sitovat palvelut vähentävät työvoimatarvetta
Tämän lisäksi oman kokemuksen perusteella voi sanoa:
– Tarvittavan tekniikan hinta on pudonnut jatkuvasti ja hyötysuhde on parantunut
– Henkilöstön IT osaamisen taso on noussut huimasti

Meidän on Imatran kaupungilla tiedettävä tarkkaan nykyinen kustannustaso eri IT palvelusektoreihin jaettuna. Tiedämmekö?
Jos emme pysty tekemään tarkkaa kustannuserittelyä, emme voi nähdä saatuja hyötyjä nykyiseen nähden

Meidän on tiedettävä tarkkaan tulevat investoinnit uusiin järjestelmiin,
Johtuen nykyisestä järjestelmäkirjosta ja osin vanhentuneesta tekniikasta, vanhat järjestelmät joudutaan tutkimuksen perusteella pääsääntöisesti romuttamaan
Sitran selvitykseen nojautuen uskallan väittää että nykyiset järjestelmät ja tekniikka tullaan pikaisesti romuttamaan ja rakentamaan kaikille yhteiset järjestelmät, yhdistäen jotkin nykyiset järjestelmät siltä osin kuin niiden uusimmat versiot ovat käytössä tai sitten valitaan täysin uusi.

Mikä tulee olemaan lopullinen hintalappu KPK ICT Oy:n IT palveluille?
Hintaa ei tiedetä, koska lopullinen hinta määräytyy tulevien tuotantokustannusten perusteella. Näin todetaan Sitran liiketoimintasuunnitelmassa.

Kuka hyötyy eniten ja kuka jää maksajan rooliin
Kokemukseni perusteella uskallan väittää että isot kunnat joutuvat maksumiehiksi
Pienet maaseutukunnat hyötyvät eniten
Aiheuttamisperusteisuus olisi oikea palvelumaksun määräytymisperuste, mutta täyttyisikö silloin oikeudenmukaisuuden periaate pienten kuntien kannalta?

Ovatko kaikki isot kaupungit mukana yhtiössä?
Isolla kaupungilla on oltava ja on omaa IT osaamista
Kaupungin IT hallinta- ja ylläpitokulujen minimoimiseksi ja kohdistamiseksi oikein on erittäin tärkeää osata ostaa palveluja, IT- palvelut on tuotteena erittäin vaikea ostettava.
Kokemusperäisesti voin vakuuttaa, ettei yksi IT päällikkö ehdi perehtymään kuin pieneen osaan koko tuote / tekniikka kirjosta. IT päälliköt hallinnoivat joko henkilöstöä tai palvelusopimuksia tai molempia.
Sitra näkee osaoptimointina kaupunkien oman IT palvelutuotannon. Sitä se onkin kun puhutaan ERP järjestelmistä. Mutta kun puhutaan paikallisesta IT tuesta, Sitran mainitsema osaoptimointi on kaupungin veronmaksajien ja yrittäjien kannalta todellista optimointia.

En usko että suuret kaupungit tulevat mukaa Sitran yhtiöön
Jos kustannukset ylittävät suunnitelmat, maksajiksi joutuvat keskisuuret kaupungit, Imatra mukaan lukien.

Imatra otti omaan hallintaan IT palvelut runsaat 3 vuotta sitten
Imatralla oli aiemmin täysin ulkoistettu IT palvelu mikä tuli Imatralaisille todella kalliiksi. Puhuja oli aloitteentekijänä ja tukijana, kun ulkoistetut palvelut otettiin omaan hallintaan.
Nykyisellä hallintomallilla on pystytty säästämään satoja tuhansia euroja kuntalaisten verorahoja.

Missä KPK palvelut tuottaa
Mihin keskitetyt palvelut sijoitetaan, voiko Imatra olla keskitettyjen ICT palvelujen tuottamispaikka? Jos Imatra saa ICT palvelukeskuksen, niin hyödyt ovat suuremmat kuin haitat.

Keneltä palvelut ostetaan
Usein laajanmittaisen kilpailun voittaa joku muu kuin suomalainen yhtiö
Jos ja kun KPK:n ICT palvelut Oy perustetaan, niin suomalainen ICT-palvelutuotanto on saatava KPK:n keskeiseksi ICT palvelutuottajaksi.
Todennäköisimmät palvelutuottajat löytyvät joukosta: IBM (USA), HP (USA), Logica (Ruotsi), Fujitsu (Monikansallinen), Tieto Oy (Suomi)

Kuinka varmistamme että paikalliset IT yrittäjät ja muut Imatralaiset yrittäjät hyötyvät
Jos voimme vaikuttaa siihen että paikallinen IT tuki tulee paikallisilta IT yrityksiltä, hyötyy siitä Imatran kaupungin lisäksi koko Imatralainen yritystoiminta

Vielä lopuksi:
KPK tulevana palvelutuottajana
KPK tulee kilpailuttamaan IT-palvelutuotannon, kuinka Imatra pääsee vaikuttamaan asiaan
valtuuston ja virkakunnan tässä asiassa valvottava tarkalla silmällä Imatran etua, kukaan muu ei tule Imatran etuja valvomaan, kaikkein vähiten Sitra.

You may also like