Järjestöjohtajille ja poliitikoille yhteiset globaalin talouden kurssit

Uutis-Vuoksi xx.2.2009

Mikko Mäenpää, STTK:n puh.joht. vaati palkansaajajärjestöjen johdolle koulutusta globaalin talouden vaikutusten ymmärtämiseksi. (HS. 18.2.09). Sitra järjesti aiemmin kursseja suomalaisille talouselämän päättäjille laidasta laitaan. Valitettavasti Esko Aho lopetti kurssit ja sen seurauksia on nähtävissä. Muutaman vuoden takainen paperiteollisuuden lakko työsulkuineen olisi saattanut jäädä kokematta jos palkansaajajärjestöillä olisi ollut riittävästi tietoa, jo silloin tiedossa olleesta alan kehityksestä maailmalla. Mäenpään mukaan Sitran kursseilla saivat yhtäläistä kansainvälisen taloustiedon oppia, työnantajat, palkansaajajärjestöjen pomot sekä virkamiehet. Taloustiedon kursseilla omaksuttu yhteinen talouskieli ja yhteinen näkemys suomalaisten keskeisimmistä taloudellisista eduista oli johtavana vaikuttimena kun Suomi liitettiin Euroopan Unioniin.

Nykyiseen globaaliin talouskriisiin eivät suomalaiset ole voineet vaikuttaa. Se päättyy aikanaan ja silloin pitää suomalaisella yritysjohdolla, palkansaajajärjestöillä ja poliitikoilla olla yhteinen näkemys keinoista pärjätä globaalissa kilpailussa. Suomi on vain viiden miljoonan ihmisen kansakunta. Kansainvälisen mittapuun mukaan lähinnä suurkaupunki, mikä sijaitsee toivottoman kaukana globaalin talouden kuumista pisteistä. Kun me vielä olemme selvästi muita teollisuusvaltioita riippuvaisempia kansainvälisestä kaupasta, on Mikko Mäenpään huoli tulevaisuudestamme oikeutettu. Suomen sisämarkkinat eivät riitä ylläpitämään elintasoamme lähestulkoon nykyisellä tasolla. Tämä perusasia on kaikkien suomalaisen on ymmärrettävä. Järjestöjohtajien ja poliitikkojen on oivallettava talousasiat paljon laajemmin. Heidän sisäistettävä globaalin talouden vaatimukset suomalaiseen yhteiskuntaan asemansa mukaisesti sekä vaalittava kansakunnan yhteistä etua.

STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää on pettynyt tilanteeseen, missä työntekijäjärjestöt ovat keskittyneet vain kotimaan työmarkkina-asioihin. Samaa impivaaralaista kotiin käpertyvää ajattelua hän näkee myös useimpien suomalaisten poliitikkojen ajattelussa. Valitettavasti Mäenpää on oikeassa pohdinnoissaan. Aikaa ei ole enää hukattavissa likinäköiseen, omien rajattujen yhteisöjen etujen ajamiseen. Toivotaan että Mäenpään viesti yhteisen talouskoulutuksen tarpeellisuudesta ymmärretään, vaikkapa Suomen Pankissa.
 
Antero Lattu
Kaupunginvaltuuston ja
hallituksen jäsen
SDP Imatra

You may also like