MTK leikkii tulella

Uutipäivä Demari ja Uutis-Vuoksi syyskuu 2006

MTK esitti 29.8.2006 Kauppalehdessä tavoitteensa puuraaka-aineen ohjaamiseksi kasvavassa määrin suoraan poltettavaksi. Etujärjestön mukaan markkinavoimien pitää antaa ratkaista aloitetaanko Suomessa laajamittainen puun polttaminen vai viedäänkö puu jatkojalostettavaksi.

MTK:ssa tiedetään hyvin että puunjalostus paperi- ja kartonkituotteiksi tai sahatavaran valmistus jatkojalostuksineen luo Suomeen työtä ja vaurautta moninkertaisesti, parhaimmillaan jopa monikymmenkertaisesti puun suoraan energiakäyttöön verrattuna. Väite että puuta riittää Suomessa sekä puunjalostuksen että laajamittaisen polton tarpeisiin hämmästyttää. Jo nyt joudutaan tuomaan runsaasti puuta Venäjältä. MTK:n ehdotuksen mukaan puuta poltettaisiin ympäri Suomea rakennettavissa pienissä polttolaitoksissa. Se ei edes ole energiantuotannon, kasvihuonekaasujen tai ympäristönsuojelun kannalta paras mahdollinen menetelmä hyödyntää energiapuu Suomessa. Sellutehtaiden CHP-voimaloissa (sähkön ja lämmön yhteistuotanto) voidaan tuottaa energiaa jopa 25 % paremmalla hyötysuhteella kuin yksipuoliseen sähkön- tai lämmöntuotantoon rakennetuissa pienissä polttolaitoksissa. Tämän lisäksi CHP-laitoksissa poltto tapahtuu hiukkaspäästöjen kannalta parhaissa ja hyvin valvotuissa olosuhteissa. Nämäkin ovat MTK:n asiantuntijoille selviä asioita.

Ohjaamalla energiapuu osaksi puunjalostusprosessia saadaan parhaiten hyödynnettyä jo rakennettu energiantuotantokapasiteetti sekä muu kuljetus- ja hallintoinfrastruktuuri ja sen lisäksi säästettäisiin mittavasti investointikuluja esim. energiantuotannon tutkimus- ja kehitystoimintaan. MTK:n toivoma markkinavoimien mellastaminen Suomen rajallisista puuvaroista nostaisi puun hinnan puunjalostusteollisuuden kannalta kestämättömälle tasolle. Se johtaisi Suomen hyvin nopeasti itse aiheutettuun syvään ja pitkään taantumaan.

Suomella on jo nyt aivan riittävästi haastetta vaadittujen kasvihuonekaasujen päästövähennysten kanssa. Tässä tilanteessa on vastuutonta yrittää rahastaa markkinavoimiin vedoten puuraaka-aineella. Suomalaisten yhteisen edun vuoksi olisikin järkevämpää jos MTK keskustelisi teollisuuden kanssa sellaisen ratkaisun löytymiseksi mikä toisi vaurautta metsänomistajien lisäksi puunjalostusteollisuudelle ja koko valtakunnalle. Ainakaan valtiovalta ei saa pienilläkään tukiaisilla edesauttaa kansakunnan kokonaisedun vastaista toimintaa.

Antero Lattu
Imatran kaupunginvaltuutettu (SDP)
SDP:n ilmasto- ja energiatyöryhmän jäsen

You may also like