Verorahat kohdistettava oikein

Uutis-Vuoksi 8.10.2010

Teidän valitsemat kunnallispoliitikot sijoittavat verorahojanne liikuntaharrastusten tukemiseen, Jäähalliin, Tennishalliin, Latuverkoston ylläpitoon jne. Olisiko näille verorahoille ollut tärkeämpiä kohteita? -sosiaalitoimen lisärahoitus, -vesiverkostot, -tiet, -velkojen maksu. Rahanreikiä riittää.
 
Miksi Teiltä, hyvät veronmaksajat, kerätään osa tuloistanne yhteiskunnan kassaan. Saatteko haluamaanne vastinetta, kun lain koura käy taskullanne tilipäivinä ja aina kun rahapussianne hieman raotatte. Kaupunginvaltuutettuna ja -hallituksen jäsenenä, minun on pohdittava näitä asioita koko ihmiselämän elinkaari huomioiden. En hyväksy ratkaisuja, mitkä ovat vain pika-apua akuuttiin hätään. Pyrin aina pohtimaan mikä on syy ja seuraus tai perusvoima ja sen johdannainen.
Ajoin valtuustossa jäähallin rakentamista Imatralle, tuin tennishallihanketta ja olen tukenut muitakin sivistys- ja liikuntapainotteisia investointeja tietäen hyvin huutavan rahapulan omaishoidossa sekä Sosiaali- ja Terveystoimen jatkuvan alijäämäisen budjetin. Sosiaali- ja Terveystoimen rahapula on krooninen, vaikka siihen uppoaa tänä vuonna liki 75 milj. € ja ensi vuonna enemmän. Kun tähän lisätään sivistystoimi eli käytännössä koulujen 40 milj €, ei muihin menoihin jää kuin 10 milj.€ kaupungin budjetista. Nämä asiat ymmärtäen olin valmis tukemaan jäähallin rakentamista. Te veronmaksajina olette oikeutettuja saamaan perustelut asiaan.
 
Keskityn enemmän syiden poistamiseen, kuin seurausten lievittämiseen. Valitettavan monet toimivat juuri päinvastoin. Sosiaali- ja terveys toimialan krooninen rahapula ei johdu siitä, että me valtuutetut emme anna riittävästi rahaa käyttöön. Syynä on se, että sosiaalitoimen vastuulle ajautuu liian paljon apua tarvitsevia kansalaisia liian nuorena. Olemme osittain epäonnistuneet lastemme kasvattajina, niin kotona kuin kouluissakin. Tutkimusten perusteella jo yhden sukupolven epäonnistuminen johtaa usein seuraavan polven epäonnistumiseen. Jokainen nuori, joka ajautuu koulun penkiltä suoraan sosiaalitoimen pysyväksi asiakkaiksi on liikaa. Tämän negatiivisen jatkumon katkaisemiseen olen sitoutunut aatteella; Ota vastuu omasta elämästäsi ja terveydestäsi, yhteiskunta tukee sinua siinä. Uskon vakaasti, että sijoitukset sivistystoimeen so. koulut, urheiluhallit, teatterit jne. saadaan moninkertaisina takaisin säästöinä sosiaalitoimen kuluissa.
 
Terve yhteiskunta huolehtii vanhuksista, nuorista, sairaista ja vammaisista kohdistamalla verovarat riittävinä ja oikein kohdistettuina. Vielä tämän jälkeenkin jää rahaa kaupunki-infran ylläpitoon. Epäterve yhteiskunta ei tähän kykene.
 
Antero Lattu
Kansanedustajaehdokas sd.
Imatra

You may also like