Kaupungin edustajan puhe v. 2010 Itsenäisyyspäivän päätilaisuudessa sankarihaudoilla Imatralla

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät naiset ja herrat.
Itsenäisyytemme 93.s juhlapäivä alkoi hyviä perinteitä noudattaen Suomen lipun nostolla talvisena aamuna. Siniristilippumme julistaa itsenäisyytemme lisäksi myös sitä voittoa isänmaamme puolustustaisteluissa, minkä Marsalkka Mannerheimin johdolla taistelleet sotilaamme saavuttivat, kun Suomen kansa pakotettiin lunastamaan itsenäisyytensä kalleimman kautta.
Näissä haudoissa lepäävät sankarivainajamme antoivat sodissa oman henkensä jotta meillä säilyi oikeus elää vapaassa maassa ja jatkaa läntistä kulttuuriamme, mikä vuosisatoja on ollut perintöosamme.

Te arvoisat sankarihaudoille kokoontuneet ystävät voitte olla ylpeitä myös omasta osuudestanne maamme eteen tehdystä työstä. Te olette antaneet sotasankareittemme uhrauksille uuden ulottuvuuden nostamalla maamme siihen korkeaan asemaan, mikä maailmalla tunnustettiin valitsemalla Suomi maailman parhaaksi maaksi elää.

Työssä olevalla sukupolvellamme on vaativa tehtävä. Meillä on nyt vastuu Isänmaamme elämäntavasta, kulttuurista ja turvallisuudesta, kun globaali talous ravistelee maatamme ja yhteistä Eurooppaamme.
Kun tunnettu kansainvälinen laatulehti News Week valitsi tutkimustensa perusteella Suomen esimerkiksi muulle maailmalle hyvin hoidettuine koulutuksineen ja muine sivistyneen yhteiskunnan peruselementteineen, saimme samalla myös vastuun toimia laajemminkin mallina muille kansakunnille. Meidän tekemisiämme seurataan tarkemmin kuin muiden Suomen kokoisten valtioiden toimia.

Suomi ei voi olla huomioimatta saamaansa erityisasemaa kansakuntien joukossa, kun jotkut globaalin talouden paineessa sortuneet maat pyytävät apuamme. Tähän aikaan 71 vuotta sitten Suomi kävi talvisodassa eloonjäämistaistelua Neuvosto-Venäjää vastaan. Me saimme apua mailta, jotka nyt tarvitsevat meidän tukeamme. Nyt on meidän vuoromme auttaa. Aateluus velvoittaa.

Arvoisat sankarihaudoille saapuneet vieraat
Maanpuolustus on koko kansan asia. Ne nuoret miehet ja nuoret naiset jotka nyt ovat yleisen asevelvollisuuden velvoittamina suorittamassa asepalvelustaan, ovat näkyvin osa puolustusvoimiamme. Asevelvollisuus on myös omiaan ylläpitämään tasa-arvoa ja uskoa siihen, että tätä maata voi ja kannattaa puolustaa. Yleinen asevelvollisuus on ollut ja pysyköön myös tulevaisuudessa Suomen puolustuskyvyn lujana peruspilarina.

Pidetään mielessämme Marsalkka Mannerheimin sanat:
Linnoitukset, tykit ja vieras apu eivät auta, ellei joka mies tiedä, että juuri hän seisoo maansa vartijana. Muistakoot Suomen miehet, että ilman yksimielisyyttä ei luoda vahvaa armeijaa, ja ainoastaan voimakas kansa voi turvallisena käydä kohti tulevaisuutta”.

Huolehditaan siitä huoli Mannerheimin toive sisäisestä suuruudestamme ja puolustustahdostamme täyttyy myös tulevaisuudessa.

Hyvät sotiemme veteraanit, hyvät naiset ja herrat
Juhliessamme 93 -vuotiasta itsenäistä Suomea, sytytämme kodeissamme kynttilät sille työlle ja niille sankareille jotka ovat tehneet mahdolliseksi itsenäisyyspäivän vieton ja mahdollisuuden selvitä myös maamme tulevaisuuden haasteista.

Toivotan teille hyvää ja arvokasta Itsenäisyyspäivää !

You may also like