MALTTIA ULKOISTAMISKESKUSTELUUN

Uutisvuoksi 3.1.2011
Läsnäolopalvelujen tuottaminen nousi näkyvästi foorumille, kun vuorineuvos Gustav von Hertzen kirjoitti aiheesta (Helsingin Sanomat 27.12).

Von Herzen kohdisti vaatimuksensa verovaroin tuotettujen palvelutoimintojen kilpailuttamiseen. Yksityisellä sektorilla palvelutuotantoa ohjataan talousperusteisesti. Näin ainakin pitäisi olla. Myös yksityisellä sektorilla on tässä asiassa omat kvarttaalitaloudesta aiheutuvat haasteensa. Eikä aina riittävän ajoissa havaita palvelutoimintojen liittyvän niin tiiviisti ydinliiketoimintaan, ettei niitä pitäisi toisistaan edes erottaa.
Julkisella sektorilla on tähän asti ollut mahdollista tuottaa palvelut myös jossakin määrin aatteelliset näkökohdat huomioiden. Lähtökohtaisesti palvelut on tästä huolimatta pitänyt tuottaa kustannustehokkaasti. Jos palvelutuotantoon liitetään strateginen ulkoitamistavoite, ollaan pahasti harhassa. Von Hertzenin ehdotus on tältä osin sekä teoriassa, että käytännössä puhdasta aatteellista kapitalismia. Päätyisimme ojasta allikkoon, vaikka tavoitteena on kustannustehokkuus.

Palveluiden ostaminen on useimmissa tapauksissa todella vaativa ja syvää alan osaamista vaativa laji. Ulkoistamispalveluja tuottavat yritykset ja aatteelliset ulkoistajat eivät tietoisesti huomioi propagandassaan, että palvelun tilaajan on pidettävä itsellään riittävä ja todella asiantunteva henkilökunta voidakseen muutaman vuoden välein kilpailuttaa palvelut. Puhumattakaan että ne olisi laskelmissa huomioitu. Kun huomioidaan, on usein seurauksena aiempaa kalliimpi palvelutuotantojen ratkaisu. Ei tätä sanonut kolumnissaan von Hertzenkään. Ulkoistamispalvelujen tuottajat tähtäävät tilanteeseen, missä ostaja on täydellisesti palvelutuottajan sätkynukke ja pahimmillaan jopa luulee hallitsevansa asiat paremmin kuin palvelutuottaja.

Kansalaiset valitkoon vaaleissa poliittisiksi päättäjiksi henkilöt, jotka pystyvät tekemään valtion- tai kuntatalouteen liittyvät päätökset veronmaksajien kannalta kustannustehokkaimmin ja ilman pakottavaa aatteellista paatosta.

Antero Lattu sd.
Imatra

You may also like