Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa huolestuttavasti

Sosiaalidemokraattien energiapolitiikka sekä kuntien että koko valtakunnan tasolla perustuu ilmastomme kannalta kestävään kehitykseen. Ilmaston lämpenemisen ovat havainneet kokemuspohjaisesti ainakin kaikki yli 50 v. suomalaiset. Koko maailman väestö on nyt yleisesti tunnustettujen uhkakuvien kannalta ratkaisevassa asemassa. Ihmiskunnan selviytyminen ratkeaa tosiasioiden tunnustamisella ja tahdostamme muuttaa energiapolitiikka fossiilisia päästöjä tuottavasta energiantuotannosta ilmaston kannalta hiilidioksidineutraaliin energiantuotantoon.

Ilmakehän lämpenemistä aiheuttavien kasvihuonekaasujen dramaattinen kasvu aiheutuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian tuotantoon. Kasvihuonekaasuista merkittävin on hiilidioksidi (CO2), mitä muodostuu fossiilisten polttoaineiden – öljyn, kivihiilen ja maakaasun – käytöstä. Lisänä ovat metaani (CH4), dityppioksidi (N2O) sekä ns. F-kaasut fluorihiilivedyt (HFC). Nyt ilmakehässä on hiilidioksidia jo yli 400 ppm eli n. 4 dl/m3. Edellisen kerran ilmakehän CO2 pitoisuus oli yhtä suuri n. 4 miljoonaa vuotta sitten. Vielä muutama sukupolvi sitten, 1800-luvun lopulla ilmakehässä oli hiilidioksidia vain runsas kahvikupillinen yhdessä kuutiometrissä ilmaa. Nyt sitä on jo ison olutlasin sisältämä määrä ja ennusteiden mukaan noin 80 vuoden kuluttua jo yksi litra/m3

Ilmakehän Hiilidioksidipitoisuus kasvaa hurjaa vauhtia

Pääasiallisin syy ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvuun on maapinnan alta nostetut ja energiaksi poltetut hiilipitoiset fossiiliset polttoaineet, kuten kivihiili, öljy ja maakaasu. Näiden polttoaineiden kasvihuoneilmiötä vahvistavat palamiskaasut muuttavat ilmakehän hiilitasetta. Kasvanut hiilioksidipitoisuus nostaa vain hieman maapallon lämpötilaa, mutta sen vaikutus moninkertaistuu, koska lämmennyt ilma sitoo enemmän vesihöyryä. Se taas on luonnollisuudestaan huolimatta kokonaisvaikutuksiltaan suurin kasvihuoneilmiön aiheuttaja. Ihmiskunnan aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä jää arvioiden mukaan 45% ilmakehään, valtameriin päätyy 30% ja loput 25% sitoutuu kasveihin ja maaperään.

Suurimmat päästöt aiheuttaa Kiina 10,3 miljardin tonnin vuosipäästöillään, pahana kakkosena on USA 5,2 miljardilla tonnilla. Suomen 65 miljoonan tonnin vuosipäästöt häviävät näissä mittasuhteissa virhemarginaaliin. Oikeudenmukaisempaa on kuitenkin laskea CO2 päästöt maan asukasta kohti, eli ns. yhden henkilön hiilijalanjälki. Esim. USA:ssa se on 16,4 t (tonnia)/asukas, Saksassa 9,2 t, Suomessa 8,5 t ja Kiinassakin jo 7,5 t yhtä Kiinalaista kohti laskettuna. Kiinan vuotuiset fossiiliset kasvihuonekaasupäästöt ovatkin kasvaneet viimeisten 20 vuoden aikana valtavin harppauksin 2,2 miljardista tonnista nykyiseen 10,2 miljardiin tonniin. Kiinan vuositason kasvu on ollut 400 miljoonaa tonnia, mikä on yli viisinkertainen Suomen vuotuisiin kokonaispäästöihin verrattuna. Suomen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvusta on hyvin vähäinen huolimatta energiaa runsaasti käyttävästä teollisuudesta. Teollisuutemme energiatehokkuus on maailma huippua. Sijoitus Suomeen on aina sijoitus kestävään kehitykseen.

Kun tehtaita ja tuotteiden valmistusta suunnitellaan, on maapallon ilmakehän lämpenemisuhan edessä kaikkein tärkeintä laskea energian käytön tehokkuus ja tuotteen valmistuksen hiilijalanjälki. Tässä asiassa on Suomen maaperälle, Suomen ja EU:n lainsäädännön alaisuuteen sijoittuva teollisuus vahvoilla ja voimme aivan oikeutetusti vaatia tuotannon siirtämistä Kiinasta tai USA:sta Suomeen tai ainakin vastaavan energiatehokkuuden omaaviin EU maihin.

FOSSIILINEN ja BIOLOGINEN HIILIKIERTO

– Antero Lattu, sd. insinööri, Imatra

Saatat pitää myös nästä