Kiitospuhe Stora Enson Imatran tehtaiden palvelusvuosijuhlassa 2016

Vuosi 2016 Stora Enson Imatran tehtaiden palvelusvuosijuhla, puhujana: Antero Lattu

Arvoisa juhlaväki, asiat ovat yleensä hyvällä mallilla kun työntekijät ja työnantaja edustajineen tuntevat kiitollisuutta toisiaan kohtaan. Kiitollisuuden osoitus niistä saavutuksia, mitä vuosikymmenien kuluessa on yhteisin ponnistuksin ja yhteistyöllä saatua aikaan, näkyy vuosittain työnantajamme meille työntekijöille järjestämissä palvelusvuosijuhlissa. Näissä juhlissa ovat vuorollaan palkittavana, kaikille samoin ja arvokkain huomionosoituksin, ne joiden palvelusvuodet yhtiömme palkkalistoilla, kymmeninä laskien, ovat saavuttaneet vähintään kunnioitettavan 20. vuoden rajapyykin. Olemme olleet osaavia koska yhtiö on meidät tehtäviimme valinnut, mutta ennen kaikkea olemme olleet onnekkaita kun olemme saaneet työnantajaksemme Stora Enson Imatran tehtaat, jota läpi vuosikymmenien on luotsannut osaava johto ja niin on asianlaita nytkin.

Kun perehtyy Enso-Gutzeitin historiaan sekä erityisesti Imatran tehtaiden historiaan, ymmärtää antaa erityiskiitoksen niille johtajillemme jotka jo vuosikymmeniä sitten, 1950 luvulla valitsivat kaukonäköisesti nykyiset päätuotteemme Imatran tehtaiden silloiseen tuotepalettiin. Nyt kansainväliseksi ja omalla tuotantosektorillaan alan johtavaksi yritykseksi noussut Stora Enso rakentaa uutta, ympäristömme kannalta kestävään kehitykseen perustuvaa tulevaisuuttaan näiden, meille jo tutuksi tulleiden tuotteiden varaan.

Meistä nyt palkittavista henkilöistä vanhimmat ovat tulleet yhtiöömme töihin jo 1970 luvulla, suurin osa varmaankin Kaukopäähän tai silloiselle Tainion tehtaille. Tietyssä mielessä olemme olleet nuorempiin työtovereihimme nähden eritysasemassa. Aloittaessamme yhtiön palveluksessa 1970 luvulla ja vielä 80-luvun alkuvuosina osa meidän työtovereistamme oli sodan käyneitä miehiä ja rintamalla tai muissa sota-ajan vaatimissa tehtävissä palvelleita lottia. Monet sodasta työelämään palanneet miehet olivat kranaattien tai luotien haavoittamia, mutta juuri näiden sodasta työelämään palanneiden miesten ja naisten työllä Enso-Gutzeitin johdon Imatran tehtaille tekemät suunnitelmat toteutettiin ja luotiin pohja Stora Enson Imatran tehtaiden menestysmahdollisuuksille. Haluankin nyt antaa meidän kaikkien puolesta erityskiitokset näille sotiemme veteraaneille. Ilman heidän työtään, Imatran tehtaita nykymuodossaan ei olisi olemassa.

Muistan kuin itse olin 20. palvelusvuoden jälkeen ensimmäisen kerran näissä juhlissa, niin silloinen henkilöstöpäällikkömme Lehtolan Jokke tuli onnittelemaan ja sanoi, tervetuloa meidän edesvastuuttomien joukkoon. Vitsihän se tietenkin oli. Mutta vakavasti puhuen nykyisessä, jos toki silloisessakin maailmassa vastuuttomuus tulevaisuudesta johtaisi nopeasti Imatran tehtaat ja koko yhtiön perikatoon.
Nyt Stora Enson Imatran tehtailla nuoremmat sukupolvet ovat jo ottaneet tai ainakin ottamassa käytännön vastuun Imatran tehtaiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Sen vastuun, mitä me itse kukin olemme kantaneet. Meidän 40 vuotta palvelleiden velvollisuus onkin viimeistään nyt siirtää nuoremmille kaikki se tieto, mikä meille omalla alallamme on kertynyt.

Arvoisat työtoverit, minulla on kunnia kiittää meidän kaikkien puolesta Imatran tehtaiden johtoa arvokkaista palvelusvuosilahjoistamme ja vielä omasta ja Imatran tehtaiden johdon puolesta haluan kiittää teitä kaikkia ansiokkaasta työstänne Imatran tehtaiden ja koko yhtiön hyväksi.

You may also like